<< STRONA FUNDACJI

Poniżej prezentujemy materiały merytoryczne powstałe w ramach projektu: zapis panelu ekspertów,
raporty, artykuły na temat ekonomii społecznej, zwłaszcza jej wymiaru praktycznego.

Zapraszamy do lektury.


PUBLIKACJE

W ramach projektu wydane zostały dwie publikacje:
- zbiór artykułów pt. „Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – czynniki sukcesu” pod redakcją Tomasza Ochinowskiego
- broszura pt. „Przedsiębiorczość społeczna. Nowe spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych” w przystępny sposób przybliżająca tematykę ekonomii społecznej

pod redakcją:
dr. Tomasza Ochinowskiego
- POBIERZ PLIK
opracowanie:
Tomasz Gołąb
dr. Tomasz Ochinowski
prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer


- POBIERZ PLIK

RECENZJE

- Opinia prof. dr. hab. Włodzimierza Szpringera, naukowego recenzenta badań nad efektywnością
              przedsiębiorstw społecznych
- Opinia dr. hab. Tadeusza Popławskiego

Publikacje można bezpłatnie odebrać w siedzibie Fundacji NADZIEJA przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie

Osoby, które zapoznały się z publikacjami bardzo prosimy o wyrażenie opinii związanej z lekturą.

- Opinia nt. publikacji


ARTYKUŁY
Autorskie teksty wchodzące w skład publikacji „Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – czynniki sukcesu”

- „Ekonomia społeczna w Polsce AD 2010”, autor: Piotr Frączak

Artykuł wprowadzaj±cy w tematykę ekonomii społecznej oraz przedstawiaj±cy obecn± sytuację przedsiębiorczości społecznej w Polsce.

- „Być dla ludzi i przetrwać na rynku. Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych w Polsce”, autor: Tomasz Ochinowski

Artykuł na temat czynników sukcesu i Ľródeł problemów przedsiębiorstw społecznych oparty m.in. o wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu.

- „Możliwe obszary ekspansji podmiotów ekonomii społecznej – propozycje rekomendacji”, autor: Piotr Frączak

Artykuł prezentuje wnioski, które można sformułować w oparciu o prowadzone przez Fundację Nadzieja badania oraz trzydniowy panel ekspertów , a także o dane z innych badań oraz publikacji z dziedziny ekonomii społecznej.

- „Przedsiębiorczość społeczna w Polsce – doświadczenia pionierów”, autor: Mateusz Przywara

Artykuł na temat czynników sukcesu i źródeł problemów przedsiębiorstw społecznych oparty m.in. o wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu.

- „Jak omijać rafy i wypływać na żeglowny szlak? Analiza doświadczeń badanych przedsiębiorstw społecznych”, autor: Ryszard Skrzypiec

Artykuł na temat czynników sukcesu i źródeł problemów przedsiębiorstw społecznych oparty m.in. o wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu.

- „Jak robią to inni? Praktyczne rady dla przedsiębiorców społecznych i ich otoczenia na przykładzie szkockich doświadczeń”, autor: Olga Wojciechowska

Artykuł na temat możliwych form współpracy przedsiębiorstwa społecznego z sektorem biznesowym, a także innych form wsparcia ekonomii społecznej, na przykładzie Wielkiej Brytanii.

- „Z ziemi włoskiej, szwedzkiej, niemieckiej do Polski… O europejskich dobrych praktykach w sektorze ekonomii społecznej”, autor: Małgorzata Niemkiewicz

Artykuł na temat europejskich doświadczeń przedsiębiorczości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i dobrych praktyk, które można by zastosować na polskim gruncie.

- „Przedsiębiorczość społeczna szansą dla rejonów masowego bezrobocia”, autor: Jan Kabicz

Artykuł przedstawia znaczenie ekonomii społecznej w szerszym wymiarze – podkreśla jej rolę dla rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych współczesnego świata. Zawiera również ciekawe propozycje rozwiązań dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.


RAPORTY

Pobierz PDF„Europejskie doświadczenia przedsiębiorczości społecznej – czynniki sukcesu i źródła problemów.
        Rekomendacje dla polskiego sektora ekonomii społecznej”, autor: Małgorzata Niemkiewicz


Raport przygotowany został na panel ekspertów z dziedziny ekonomii społecznej, jako podstawa do dyskusji na temat sprawdzonych rozwiązań zagranicznych, które można by włączyć do polskiego modelu przedsiębiorczości społecznej

Pobierz PDF„Czynniki ekonomicznego sukcesu przedsiębiorstwa społecznego. Raport z badań”, autor: Tomasz Ochinowski

Raport będący podsumowaniem badań 20 przedsiębiorstw społecznych przeprowadzonych przez Fundację Nadzieja (czerwiec-lipiec 2010), ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dla sprawnego, efektywnego działania PES.

Pobierz PDF„Obszary potencjalnej ekspansji podmiotów ekonomii społecznej”, autor: Piotr Frączak

Raport przygotowany na podstawie wniosków z panelu ekspertów (20-22 lipca 2010; zapis panelu poniżej), wyników badań Fundacji Nadzieja oraz innych źródeł. Wskazuje „obszary”, w których przedsiębiorstwa społeczne radzą (bądź powinny radzić) sobie najlepiej.


ZAPIS PANELU EKSPERTÓW
Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych / Obszary rekomendowane dla PES


Pobierz PDF - Zapis I dnia panelu ekspertów (20 lipca 2010) – omówienie wyników badań 20 przedsiębiorstw społecznych

Pobierz PDF - Zapis II dnia panelu ekspertów (21 lipca 2010) – wyznaczniki sukcesu PES, czynniki sukcesu i źródła problemów, obszary rekomendowane dla PES

Pobierz PDF - Zapis III dnia panelu ekspertów (22 lipca 2010) – czynniki sukcesu i źródła problemów, obszary rekomendowane dla PES w kontekście doświadczeń rodzimych i międzynarodowych


REKOMENDACJE Z BADAŃ
Prezentacja wyników badań / rekomendacji badaczy


Zobacz prezentacje - Wyciąg z raportów z badań jakościowych 20 przedsiębiorstw społecznych, zrealizowanych w ramach projektu (06-07.2010).

Krótka charakterystyka badań:

Badaniu poddano 20 przedsiębiorstw społecznych o różnej formie prawnej, a także znajdujących się w różnej sytuacji - od sukcesu, poprzez problemy, po całkowite niepowodzenie.

Zespół badawczy składał się 6 osób - doświadczonych badaczy zagadnień społecznych i/lub ekonomicznych. Członkowie zespołu posiadają - oczywiście rozłącznie - wiedzę i doświadczenie (a także stopnie naukowe) w dziedzinie polityki społecznej, socjologii, zarządzania, nauk społecznych, a także ekonomii społecznej i badań jakościowych.

Badania, przeprowadzone od czerwca do lipca 2010 roku, miały charakter jakościowy; odwoływały się do metodologii badań etnograficznych. Badacze osobiście przeprowadzili wywiady pogłębione z członkami wybranych PES oraz osobami z ich "otoczenia społecznego". Tematyka wywiadów dotyczyła funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem czynników sprzyjających ich rozwojowi oraz ten rozwój blokujących.

Na podstawie badań powstało 20 raportów; głównym ich tematem jest identyfikacja źródeł sukcesów oraz problemów badanych przedsiębiorstw społecznych oraz rekomendacje.

Obszary, którym szczególnie przyjrzeli się badacze to:

- działalność gospodarcza (jakościowa i ilościowa) oraz społeczna - jakie są ich wzajemne relacje

- procesy wewnętrzne wpływające na funkcjonowanie PES: rola lidera, zarządzanie, kwalifikacje pracowników, szkolenie kadr, inne (pod kątem efektywności PES)

- relacje z otoczeniem; ocena korzyści dla lokalnej społeczności płynących z funkcjonowania PES; współpraca z lokalnymi instytucjami


AUDYCJE NA TEMAT EKONOMII SPOŁECZNEJ

Nie cudem, ale trudem, czyli jak razem zmieniać świat
Cykl audycji nagranych przy współpracy Radia Plus Warszawa i Fundacji NADZIEJA.
Autor i prowadząca Mira Jankowska zaprasza do dyskusji w studio osoby zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości społecznej, ekspertów i praktyków.

Studio Reportażu Polskiego Radia – reportaże i audycja w studio nt. przedsiębiorczości społecznej
Dwa reportaże: o „Gospodzie Jaskółeczka” i spółdzielni socjalnej z Prostek oraz część publicystyczna w studio z udziałem gości i słuchaczy.


INNE

Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej
Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, który znajduje się obecnie w fazie konsultacji.

Pobierz PDF - Artykuł o Osiedlowej Spółdzielni Socjalnej "Pokolenie" z Legionowa
W dodatku warszawskim Gościa Niedzielnego z 24 października ukazał się artykuł Tomasza Gołąba na temat nowej spółdzielni socjalnej założonej w Legionowie przy tamtejszej spółdzielni mieszkaniowej. Czytaj strony 4-5.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

06.03.2011
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI W WARSZAWIE !

Fundacja NADZIEJA serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych”
27.01.2011
26 stycznia w Ostrołęce odbyła się konferencja pt. „Możliwości ekonomii społecznej dla rozwoju społeczności lokalnych” organizowana przez Fundację NADZIEJA.

24.01.2011
Zapraszamy na pięciodniowe, bezpłatne szkolenie dotyczące różnych aspektów zakładania spółdzielni socjalnej.
Termin szkolenia: 17-21 stycznia 2011 r.


Pobierz formularz 
aktualności  |  ekonomia społeczna  |  o projekcie  |  szkolenia  |  doradztwo