27.01.2011

26 stycznia w Ostrołęce odbyła się konferencja pt. „Możliwości ekonomii społecznej dla rozwoju społeczności lokalnych” organizowana przez Fundację NADZIEJA w ramach projektu „Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej z sukcesem”.

Konferencję uświetnili swoją obecnością prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski, wiceprezydent Grzegorz Płocha oraz rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prof. dr hab. Antoni Jakubczak. Obecni byli liczni przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji lokalnych, w tym Urzędu Miasta, Urzędu Pracy, ośrodków i domów pomocy społecznej, lokalnych mediów oraz organizacji pozarządowych. Przybyła też liczna grupa studentów kierunku praca socjalna z PWSIiP w Łomży.

Na konferencji podkreślano znaczenie przedsiębiorczości społecznej dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania nierówności społecznych oraz dla promowanej w ostatnich latach „spójności społecznej”. Zaprezentowane zostały wyniki badań przedsiębiorstw społecznych i doświadczenia praktyków ekonomii społecznej m.in. z Żar i Poznania. Wśród czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa społecznego, za najważniejsze uczestnicy konferencji uznali jego „zakorzenienie” w środowisku lokalnym, czyli współdziałanie i wsparcie ze strony lokalnej społeczności, instytucji i władz.


  24.01.2011

W dniach 17-21 stycznia odbyło się w Warszawie drugie szkolenie nt. zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Szkolenie prowadzili doświadczeni praktycy przedsiębiorczości społecznej oraz fachowcy w innych dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu.

Poziom szkolenia został wysoko oceniony przez uczestników.

Osoby zainteresowane przedsiębiorczością społeczną zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w doradztwie oraz konferencji


  10.01.2011

Zapraszamy do udziału w konferencji na temat znaczenia i mozliwości ekonomii społecznej dla rozwoju społeczności lokalnych, która odbędzie się 26 stycznia w Ostrołęce.


  05.01.2011

Zapraszamy na pięciodniowe, bezpłatne szkolenie dotyczące różnych aspektów zakładania spółdzielni socjalnej.
Termin szkolenia: 7-21 stycznia 2011 r.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
- osób bezrobotnych
- pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych a także innych osób zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości społecznej, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Tematyka szkoleń:
• specyfika przedsiębiorstwa społecznego / spółdzielni socjalnej
• formalno-prawne aspekty zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej
• zarządzanie i budowanie zespołu
• marketing i PR
• biznes plan

Termin szkolenia: 17 – 21 stycznia 2011 r.
W ramach projektu oferujemy również indywidualne doradztwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej, księgowości, marketingu oraz biznes planu.

Zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w szkoleniu oraz doradztwie poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz prosimy wysyłać na adres: info@fundacja-nadzieja.org.pl lub faxem na nr: 22 522 84 60.  03.01.2011

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym doradztwie w następujących dziedzinach:
- księgowość
- biznes plan
- doradztwo zawodowe
- relacje z klientami

>>>>>> Zobacz więcej <<<<<<<


  20.12.2010

17 grudnia w Płocku odbyła się konferencja pt. „Czynniki sukcesu przedsiębiorstw ekonomii społecznej”. Uczestników konferencji najbardziej zainteresowały wystąpienia praktyków ekonomii społecznej z innych rejonów Polski.


  16.12.2010

W dniach 7-9 oraz 14-15 grudnia odbyło się w Warszawie szkolenie nt. zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Szkolenie prowadzili doświadczeni praktycy przedsiębiorczości społecznej oraz fachowcy w innych dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu. Uczestnikom zapełnione zostały również materiały szkoleniowe oraz catering.

Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w kolejnej edycji szkolenia, w styczniu.


  7.12.2010

Zapraszamy na konferencję pt. „Czynniki sukcesu przedsiębiorstw ekonomii społecznej”, która odbędzie się 17 grudnia godzina o 10:00 w Płocku.

Na konferencji wystąpią praktycy przedsiębiorczości społecznej, m.in. z Fundacji „Barka” oraz Żarskiej Spółdzielni Socjalnej. Zostaną również omówione wyniki badań jakościowych przedsiębiorstw społecznych przeprowadzonych przez Fundację NADZIEJA w czerwcu-lipcu 2010 roku.

>>>> Zobacz więcej <<<<<


  15.11.2010

Zapraszamy osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego oraz pracowników i wolontariuszy istniejących już PES do udziału w pięciodniowym, bezpłatnym szkoleniu nt. zakładania i prowadzenia PES.

Zachęcamy do przesyłania do nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego. [link do f.z.] Szkolenie odbędzie się w Warszawie w pierwszej połowie grudnia.


  10.11.2010

Posłuchaj cyklu audycji o ekonomii społecznej nagranych przy współpracy Radia Plus Warszawa i Fundacji NADZIEJA:
Nie cudem, ale trudem, czyli jak razem zmieniać świat
Autor i prowadząca: Mira Jankowska.


NIE CUDEM, ALE TRUDEM, CZYLI JAK RAZEM ZMIENIAĆ ŚWIAT
autor: Mira Jankowska

Nie masz pracy? Nie wiesz, co i jak dalej robić w życiu? Nie chcesz pracować tylko dla pieniędzy? Szukasz innych rozwiązań? Być może ta propozycja to podpowiedź dla Ciebie. Jest i dla wykształconych, i dla tych, którzy społecznie są słabsi: inwalidów, osób po życiowych zakrętach i długotrwale pozostających bez pracy. Warto posłuchać tych rozmów, by pomóc sobie lub bliskim szukającym pracy. Zapraszam, Mira Jankowska.
Radio PLUS Warszawa, sobota, po 17.00
Przedsiębiorczość społeczna, świetnie rozwinięta na zachodzie Europy, u nas ciągle jest nowym pomysłem. A to szansa na ożywienie społeczne: współpracę organizacji społecznych, lokalnej administracji i biznesu. To sposób na uświadomienie sobie prawdy, że jesteśmy od siebie nawzajem zależni, że praca jest wartością, że każdy z nas wiele potrafi i jest potrzebny. Także urzędnicy o zacięciu społecznikowskim, którym zależy na faktycznej pomocy obywatelom, zmniejszaniu bezrobocia i rozwoju lokalnych społeczności, powinni posłuchać tej audycji. Bo mogą wiele pomóc, a może rozpoznać swoją pasję…
Bo jest co robić!


  26.10.2010

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym doradztwie w następujących dziedzinach:
- księgowość
- biznes plan
- doradztwo zawodowe
- relacje z klientami
- inne aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego

Doradztwo skierowane jest do:
- pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych
- pracowników przedsiębiorstw społecznych
- osób bezrobotnych
- osób zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości społecznej zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Spotkania z doradcami odbywać się będą w centrum Warszawy.

Zachęcamy do zgłaszania chęci wzięcia udziału w doradztwie:
- telefonicznie pod numerem: 22 522 84 30
- mailowo pod adresem: info@fundacja-nadzieja.org.pl z podaniem interesującego Państwa zakresu doradztwa.  18.10.2010

Osoby zainteresowane ekonomią społeczną zapraszamy do zgłaszania się do uczestnictwa w naszym projekcie. Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Szczegółową tematykę konferencji na temat przedsiębiorczości społecznej oraz szkoleń i doradztwa dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców społecznych podamy wkrótce.


  5.10.2010

Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym.
Odsyłamy również do portalu ekonomiaspoleczna.pl, do zapoznania się z krótkim przewodnikiem po projekcie ustawy.


  08 - 09.2010

Trwają prace merytoryczne i redaktorskie nad raportami popanelowymi, broszurą oraz publikacją nt. ekonomii społecznej.


  14.09.2010

Zachęcamy do lektury dwóch artykułów na temat czynników sukcesu i źródeł problemów przedsiębiorstw społecznych opartych m.in. o wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu.


  23.07.2010

W dniach 20-22.07.2010 odbył się panel ekspertów z dziedziny ekonomii społecznej poświęcony czynnikom sukcesu oraz źródłom problemów przedsiębiorstw społecznych.
Pierwszy dzień panelu był podsumowaniem badań / wyników raportów; brał w nim udział zespół badawczy.
Dwa kolejne dni były próbą ujęcia wyników badań w szerszej perspektywie, skonfrontowania ich z wiedzą i doświadczeniem zaproszonych ekspertów.
Trzeciego dnia poruszona została również tematyka międzynarodowych doświadczeń ekonomii społecznej w kontekście praktycznych rekomendacji dla naszego kraju.

Udział w dyskusjach panelowych wzięli:
- przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na polu ekonomii społecznej (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
  Obywatelskiego, Akademia Rozwoju Filantropii, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości)
- władz centralnych i instytucji publicznych zajmujących się rynkiem pracy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Pracy
  m.st. Warszawy)
- liderzy przedsiębiorstw społecznych (Łuksja Sp. z o.o., EKON)
- przedstawiciele biznesu

Wynikiem panelu są rekomendacje dla obecnych i potencjalnych przedsiębiorców społecznych oraz ich otoczenia, które zostaną ujęte w dwóch raportach:
- czynniki sukcesu przedsiębiorstw ekonomii społecznej,
- branże/obszary działalności rekomendowane dla PES, a także w publikacji książkowej i broszurze na temat ekonomii
  społecznej.


  12.07.2010

Na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych przygotowane zostały raporty dotyczące funkcjonowania 20 przedsiębiorstw społecznych.
Raporty dotyczą podmiotów o różnej formie prawnej, znajdujących się w różnej sytuacji – od sukcesu, poprzez problemy, po całkowite niepowodzenie.
Głównym tematem raportów jest identyfikacja źródeł sukcesów oraz problemów badanych przedsiębiorstw oraz rekomendacje.

Obszary, którym szczególnie przyjrzeli się badacze to:
- działalność gospodarcza (jakościowa i ilościowa) oraz społeczna – jakie są ich wzajemne relacje
- procesy wewnętrzne wpływające na funkcjonowanie PES: rola lidera, zarządzanie, kwalifikacje pracowników, szkolenie kadr,
  inne (pod kątem efektywności PES)
- relacje z otoczeniem; ocena korzyści dla lokalnej społeczności płynących z funkcjonowania PES; współpraca z lokalnymi
  instytucjami  09.06.2010

Zespół badawczy prowadzi badania terenowe. Prowadzone są wywiady pogłębione z członkami wybranych przedsiębiorstw społecznych oraz osobami z ich „otoczenia społecznego”. Tematyka wywiadów dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników sprzyjających ich rozwojowi oraz ten rozwój blokujących.


  26.05.2010

Trwają prace zespołu badawczego nad metodologią badań jakościowych 20 PES z Mazowsza oraz reszty kraju.
Opracowywany jest zakres tematyczny panelu ekspertów oraz publikacji będących podsumowaniem prac badawczych i analitycznych.


  20.05.2010

Stworzony został zespół badawczy, składający się z doświadczonych badaczy zagadnień społecznych oraz ekonomicznych.
Członkowie zespołu posiadają wiedzę i doświadczenie (a także stopnie naukowe) w dziedzinie polityki społecznej, socjologii, zarządzania, nauk społecznych, a także ekonomii społecznej i badań jakościowych.


  13.05.2010

Trwają prace nad powołaniem zespołu badawczego oraz wyborem 20 przedsiębiorstw ekonomii społecznej do badania.


  04.05.2010

Fundacja NADZIEJA rozpoczęła realizację projektu "Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej z sukcesem - projekt promocji dobrych praktyk".

W ramach projektu realizowane będą:
 • badania jakościowe wybranych PES,
 • panel ekspertów poświęcony czynnikom sukcesu oraz źródłom problemów PES
 • konferencje
 • bezpłatne szkolenia i doradztwo dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców społecznych.


 • Powstaną również dwie publikacje poświęcone ekonomii społecznej.


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  27.01.2011
  26 stycznia w Ostrołęce odbyła się konferencja pt. „Możliwości ekonomii społecznej dla rozwoju społeczności lokalnych” organizowana przez Fundację NADZIEJA.

  24.01.2011
  Zapraszamy na pięciodniowe, bezpłatne szkolenie dotyczące różnych aspektów zakładania spółdzielni socjalnej.
  Termin szkolenia: 17-21 stycznia 2011 r.


  Pobierz formularz   
  aktualności  |  ekonomia społeczna  |  o projekcie  |  szkolenia  |  doradztwo