Unia Europejska

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Rozwój Zasobów Ludzkich
NADZIEJA dla bezrobotnych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem.

AKTUALNOŚCI

» (2 Września 2005) Konferencja podsumowująca projekt
31 sierpnia w Centurm Kulturalnym Ojców Barnabitów przy ul. Smoluchowskiego 1 odbyła się konferencja prasowa podsumowująca projekt "NADZIEJA dla ... WIĘCEJ »

» (16 Czerwca 2005) Dotacje z Urzędu Pracy przyznane
Ci z uczestników projektu, których działania w kierunku założenia własnej firmy były najbardziej zaawansowane, złożyli wnioski do Urzędu Pracy o ... WIĘCEJ »

» (20 Maja 2005) Zakończenie szkoleń
W połowie maja zakończyły się ostatnie szkolenia prowadzone w ramach projektu - Warsztaty Przedsiębiorczości "Moja Firma" i Warsztaty Aktywizacji ... WIĘCEJ »

» (27 Kwietnia 2005) GRUPA IV rozpoczęła warsztaty przedsiębiorczości
27 kwietnia ruszyła ostatnia - czwarta - tura warsztatów przedsiębiorczości "Moja Firma". Potrwają one do 13 maja. Jak w poprzednich grupach, ... WIĘCEJ »

» (21 Kwietnia 2005) GRUPA III zakończyła zajęcia
21 kwietnia zajęcia zakończyła grupa III. Jej uczestników prosimy o kontaktowanie się z Fundacją i umawianie z Młodszymi Doradcami Biznesowymi na ... WIĘCEJ »

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI »

[Rozmiar: 110 bajtów] NADZIEJA dla bezrobotnych: O projekcie

[Rozmiar: 43 bajtów]

tylko grafika

WITAMY NA STRONIE PROJEKTU

NADZIEJA dla bezrobotnych.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem,

który Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA realizuje w partnerstwie z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.
Projekt jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare 2002, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest kompleksowa pomoc merytoryczna, doradcza i psychologiczna osobom pozostającym bez pracy dłużej niż 6 miesięcy, które mają pomysł na własną działalność gospodarczą i poprzez jego realizację pragną poprawić swoją trudną sytuację materialną.
Uczestnikom projektu oferujemy cykl warsztatów oraz indywidualne doradztwo psychologiczne oraz biznesowe.

Program Warsztatów Psychologicznych »
Program Warsztatów Komputerowych »
Program Warsztatów Przedsiębiorczości MOJA FIRMA »

KOMU POMAGAMY?
Pomagamy osobom pozostającym bez pracy dłużej niż sześć miesięcy, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia ze względu na:
- wiek (powyżej 40 lat),
- brak wykształcenia,
- brak doświadczenia (bezrobotni absolwenci).
- niepełnosprawność.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE JEST
POMYSŁ NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
I ZAANGAŻOWANIE W JEGO REALIZACJĘ.

JAK POMAGAMY?
Wśród bezrobotnych jest wiele osób, które mają pomysł na własne mikroprzedsiębiorstwo, ale jego realizację może ograniczać zła kondycja psychiczna, brak dostępu do niezbędnej wiedzy i/lub środków finansowych, a czasem również obawa przed założeniem własnej firmy.

W odpowiedzi na te problemy oferujemy uczestnikom projektu pomoc psychologiczną, edukacyjną i doradczą.

Pomoc psychologiczna obejmuje:
- sprawdzenie predyspozycji zawodowych i charakterologicznych osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
- diagnozowanie stanu psychicznego i zdolności motywacyjnych uczestnika projektu i kierowanie osób tego wymagających na kompleksową terapię,
- praca nad motywacją podopiecznych w ramach warsztatów aktywizacji zawodowej prowadzonych w postaci grup wsparcia przez dwoje doświadczonych psychologów,
- organizacja warsztatów aktywizacji zawodowej w postaci tzw. grupy wsparcia w ramach warsztatów przedsiębiorczości
Edukacja zawodowa jest realizowana poprzez:
- warsztaty przedsiębiorczości „Moja Firma”, czyli zajęcia mające przekazywać wiedzę i aktywizować wyobraźnię uczestników poprzez praktyczne ćwiczenia, dyskusje, projekcje audiowizualne (w ramach warsztatów uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę docierania do klientów, pisania biznes planu, ofert i ulotek; zajęcia prowadzone będą integracyjnie z podopiecznymi Partnera).

Usługi doradcze są świadczone w następujących formach:
- konsultacje zawodowe i biznesowe,
- opieka nad procesem zakładania własnej działalności gospodarczej przez uczestnika projektu, świadczona przez Indywidualnego Opiekuna Projektu , Doradcę Biznesowego i wspierających ich Młodszych Doradców Biznesowych,
- pomoc w skompletowaniu dokumentów i przygotowaniu wniosku o bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy.

Działania podejmowane w ramach projektu są:
:. zindywidualizowane ,
:. kompleksowe i wszechstronne (od określenia predyspozycji zawodowych, przez pomoc terapeutyczną, doradczą, szkoleniową, do długofalowego monitoringu procesu uruchamiania
i prowadzenia działalności gospodarczej),
:. nowatorskie i zorientowane na skuteczność, np.:

– przygotowanie merytoryczne ma formę praktycznych, dynamicznych warsztatów, a regularne wykłady stanowią tylko ich niewielką część,

– opieka i doradztwo ma nowatorską postać opieki Indywidualnego Opiekuna Projektu (tu: „Projekt” to pomysł na daną działalność gospodarczą)

Powrót do strony głównej FUNDACJI


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo FUNDACJA NADZIEJA

| FUNDACJA NADZIEJA | O PROJEKCIE | UDZIAŁ W PROJEKCIE | EFEKTY | AKTUALNOŚCI |
projekt maciej at banasiuk.one.pl