Najbliższe terminy szkoleń
w ramach projektu -
"Zdobądź wiedzę - rozwiń firmę"

Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania
20-22.01.2010r.
04-06.02.2010
17-19.02.2010

Budowa relacji z klientem
25-27.01.2010r.
08-10.02.2010
25-27.02.2010

Finanse dla niefinansistów
28-30.01.2010r.
22-24.02.2010

Zatrudnianie pracowników
15-17.02.2010


----- REGULAMIN SZKOLEŃ -----

Koszt uczestnictwa w szkoleniach:

Finanse dla niefinansistów:

Mikro oraz małe przedsiębiorstwo - 134,60 zł
Średnie przedsiębiorstwo - 198 zł

Budowa relacji z klientem:

Mikro oraz małe przedsiębiorstwo - 134,60 zł
Średnie przedsiębiorstwo - 198 zł

Zatrudnianie pracowników:

Mikro oraz małe przedsiębiorstwo - 134,60 zł
Średnie przedsiębiorstwo - 198 zł

Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania:

Mikro oraz małe przedsiębiorstwo - 134,60 zł
Średnie przedsiębiorstwo - 198 zł

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

1.Czy trzeba uczestniczyć we wszystkich szkoleniach, czy można wybrać jedno?
W zależności od Państwa zainteresowań i potrzeb istnieje możliwość uczestnictwa w jednym, kilku lub wszystkich szkoleniach w ramach projektu "Zdobądź wiedzę - rozwiń firmę."

2.Jak się zgłosić się do udziału w projekcie?
Aby zgłosić się do projektu należy pobrać ze strony Ankietę zgłoszeniową, a następnie wypełnić i odesłać ją na adres szkolenia@fundacja-nadzieja.org.pl lub fax-em na numer 022 522 84 60.
Istnieje także możliwość osobistego wypełnienia Ankiety zgłoszeniowej w biurze projektu, w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 49.

3.Gdzie odbywają się szkolenia?
Szkolenia odbywają się w Warszawie, w salach szkoleniowych, wyposażonych w projektor i sprzęt szkoleniowy.

4.Czy istnieje możliwość skorzystania z noclegu?
Uczestnicy z spoza Warszawy mają możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu w czasie trwania szkolenia. Chęć skorzystania z noclegu należy zaznaczyć w Ankiecie zgłoszeniowej, w pkt. 14 Informacje dodatkowe, ppkt. A.

5.Czy szkolenia są płatne?
Szkolenia realizowane w ramach projektu „Zdobądź wiedzę - rozwiń firmę” są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy wnoszą wkład pieniężny, pokrywający niewielką część kosztów bezpośrednich szkolenia.

Koszt uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach wynosi:

Finanse dla niefinansistów:
Mikro oraz małe przedsiębiorstwo - 134,60 zł
Średnie przedsiębiorstwo - 198 zł

Budowa relacji z klientem:
Mikro oraz małe przedsiębiorstwo - 134,60 zł
Średnie przedsiębiorstwo - 198 zł

Zatrudnianie pracowników:
Mikro oraz małe przedsiębiorstwo - 134,60 zł
Średnie przedsiębiorstwo - 198 zł

Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania:
Mikro oraz małe przedsiębiorstwo - 134,60 zł
Średnie przedsiębiorstwo - 198 zł

6.Kiedy i jak można zapłacić za szkolenie?
Płatność za szkolenie może być dokonana wyłącznie przelewem, po zakwalifikowaniu do projektu i przydzieleniu uczestnika do grupy.

Dane do przelewu

Nazwa odbiorcy:
Fundacja Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA, ul. Nowogrodzka 49; 00-695 Warszawa

Nr rachunku:..................................... 67 1160 2202 0000 0000 4330 5442

Tytułem: ....................................................... Nazwa modułu szkoleniowego,
.......................................................................... Imię i nazwisko uczestnika
.................................................. (np. Finanse dla niefinansistów, Jan Nowak)

7.Czy organizator szkoleń wystawia fakturę za szkolenie?
Tak, organizator szkolenia wystawia dla przedsiębiorcy fakturę, której wartość można potem wliczyć w koszty firmy.

8. Ile trwa szkolenie i w jakich godzinach odbywają się zajęcia?
Każde szkolenie trwa 3 dni, po 8 godz. szkoleniowych dziennie. Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00- 16.15. W trakcie przewidziana jest przerwa kawowa i obiadowa.

9.Jakie dokumenty potrzebne są do podpisania umowy szkoleniowej?
Do podpisania umowy należy dostarczyć:
a)dowód osobisty
b)zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/ aktualny wyciąg z KRS
c)zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
d)potwierdzenie nadania numeru NIP
e)potwierdzenie opłacenia składek ZUS (za ostatni miesiąc)/ oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS
f)dowód wpłaty wkładu własnego


         

strona Fundacji Nadzieja  |  o projekcie  |  wydarzenia  |  szkolenia  |  pytania i odpowiedzi  |  kontakt
Copyright by Fundacja Nadzieja  /  projekt - tomanet design